A6-broschyrer

KATEGORI: Grafisk design, marknadsföring, broschyr design

Produktion av 12-sidiga temabroschyrer i A6-format för att beskriva Wenngarns olika fokusområden samt helhet. Till höger visas ett gäng uppslag från de olika broschyrerna som höll samma grundlayout men fick ett eget färgtema för att skapa en identitet till fokusområdet.

I arbetet ingick bland annat bildbehandling, copy, layout och grafik.

Broschyrerna kan ses i sin helhet via länken nedan.

BLÄDDRA I BROSHYRERNA.